Splatoonstat.ink

stat.ink v1.91リリース

stat.ink v1.91 をリリースしました。

Staaaay Fresh!